Tips & Goda råd
   
www.bvn.nu Infocenter om Byggnadsvård
www.aterbruket.se Begangnat byggmaterial
www.claessons.se Ekologiska byggmaterial
Christopher Lanner / TOPUA Finsnickare, inredning, fasad
   

Några goda råd!

1. Ställ alltid ändträ i en hink med Ändträolja 70 (stående fasad & foder)
Ändträt suger ca 20 ggr mer vs flatsidan, bäst resultat om allt ändträ mättas helt. Oljan skall suga/nå 15-20 cm upp på stående panelbrädor. Finns färdigblandad i 5-liters dunkar. Undvik alla oljor med lacknafta.
Endast terpener kan gå i reaktion med rå linolja och "låser" linoljan inne i virket.

2. Mycket kan skruvas!
Det tar lite längre tid men du kan alltid ändra dig. Gör du fel och har spikat blir det ofta fula sår när man tvingas bryta upp fastsatta detaljen. Fönsterfoder, vindskivor mm kan ibland med fördel skruvas upp.

3. Använd rostfri skruv till hårda trädslag som lärk & ek
Fula missfärgningar kan uppkomma genom den kemiska reaktion som uppstår mellan stål och träet, uppkommer vid minsta skada i zinkskiktet. Använd rostfritt på all synliga infästningar.
Vanligt rostfritt A2 (2333) räcker för de flesta ej havsnära miljöer. Till havsnära miljöer välj A4 = Syrafast (2343)

4. Förborra alltid
Ta för varna att alltid förborra när du arbetar i hårda träslag. Det är ej värt att chansa. Det är så ofta det spricker, skruven dras av eller slirar. Långa rostfria skruv går ofta av om du skruvar i hårda träslag och inte förborrar.

5. Välj TORX-skalle på skruvarna till trädäck
Det åtgår ett mindre vridmoment när du skruvar in en torx-skruv jämfört med övriga fästena. Det innebär att skruvarna ”slirar” mindre. Skall träet övermålas som exempelvis fönsterfoder är krysspår att föredra framför torx. Det är enklare i framtiden att få bort gammal färg från ett krysspår vs torx. När du skruvar trädäck skall skruvskallen endast sjunka ner en aning någon tiondels mm - ej 4-5 mm. Djupa hål samlar bara mer smuts och vatten i onödan.

6. Trädäck - Minst 5-6 mm mellan nylagda lärkbrädor

7. Lärkfasader - rör sig mer en gran/fura. I Danmark rekommenderas att lärken skruvas med c/c 300 mm, jag rekommenderar c/c 450 på syd+västfasad (störst temperaturpåverkan), på norr & öster brukar c/c 600 fungera. Fasader av 22 mm brädor skruvas med två rostfria skruv 4.2x42 parallellt satta och i den tocka delen av brädan , ej noten.

8. Olja innan du skruvar ihop staket/trappor mm
Visst - jag vet att det är lite ”geggigt”, men det gör verkligen nytta. Ändträolja på allt trä innan du skruvar ihop virket. Ändträt suger som bekant ca 20 gånger mer än flatsidorna. Du förlänger livet på träet vesäntligt genom att försvåra för vatten/fukt att få fäste framförallt i ändträt.

9. Skruvtvinnar (gärna med pistolgrepp typ Wolfcraft)
När du skruvar ihop hårt trä vid ex. möbeltillverkning händer det att skruven inte helt orkar att dra ihop träbitarna. Det är skillnad på att arbeta med hårda träslag som ek & lärk jämfört med ”Kalle Anka trät” du köper i vanliga bygghandeln. För att säkerställa att bitarna dras ihop helt och att dom kommer i sitt tänkta läge är skruvtvinnen ett mkt bra hjälpmedel att spänna fast och fixera bitarna innan du förborrar + skruvar ihop.

10. Skall du olja in trä utomhus använd endast riktiga beprövade oljor/tjäroljor.
Använd aldrig oljor innehållande lacknafta, lacknaftan flyktar till 100%. En dålig linolja kan inte tränga in i träet, ligger på ytan och drar till sig smuts så att ytan ser riktigt "smuts-skitig" ut på rekordkort tid. Lacknafta är ett mycket billigt lösningsmedel och används därför av de flesta fabrikanter. Terpenerna går i reaktion med linoljan och "låser" linoljan inne i träet. ca 50% av terpenerna blir kvar inne i träet i förhartsad form. Detta är ren kemi och bland det viktigaste när det gäller träskydd. Rå linolja måste blandas med balsamterpentin för att öka andelen olja som stannar kvar inne i träet.

 11. Provmåla med infärgade tjäroljor
 Det är klokt att alltid provmåla om du skall lasera ett större trädäck. Ett litet färgprov ser inte alltid samma ut på ett större trädäck.
 
12. Förvaring av virke (Varning för sol & värmen)

Solen/värmen gör att spänningar i virket negativt kan påverka virket att slå sig. Förvara virket så svalt som möjligt ej under tät presenning och så att luft kan cirkulera runt virket. Fösök att "låsa" virket - sätta det i press, gärna genom att bunta och ströa virket. Lägg gärna tyngder på. Bäst är att staplar virke på höjden. Måste presenning användas skall du lägga grova strön minst 10 cm tjocka mellan virket och plyfaskivor. Presenningen lägger du sedan över paketet och skivorna. Luft skall kunna komma in från ändarna och cirkulera runt virket - då är presenning OK.

 
13. Kapa aldrig metall i närheten av ett trädäck. (Kaprondell , sticksåg, eller bågfil) Spelar ingen roll om det är lärk, kirai, ek eller tryckt. Järnspånen reagerar direkt och sätter fula skarpa små fläckar i träet.
 
 

14. Litet oljelager (utan lacknafta)
Alla husägare borde ha en dunk med DALFRID´s Ändträolja-70 hemma. Innehåller lagrad renad rå linolja uppblandad med balsamterpentin. Ändträolja-70 är till för allt utsatt torrt trä som skall målas över. En grundfärg på riktigt torrt uttorkat virke är absolut fel. Torrt uttorkat virke skall mättas med en fet Ändträolja som får en stabiliserande effekt på virket, träet rär sig mindre. Helt andra impregnerande egenskaper vs "bygghandelns träoljor med lacknafta) Måste vara balsamterpentin för att gå i reaktion med linoljan och stanna kvar inne i träet. Balsamterpentin är förnyelsebart från växtriket, lacknafta är från råolja (ej förnyelsebart) som alla borde undvika.
 
 
LÖSNINGEN PÅ Träpusslet enligt nedan

 

 

Dalfrid Kärnvirke HB, Kvibergsvägen, Hemsida www.dalfrid.com , E-post info@dalfrid.com, tel: 0701-76 46 46, fax 031-40 80 70